حفاظت خازن و راکتور

با سلام خدمت استاد گرامی
1-در مبحث خازن فرمودید که از راکتور هسته هوا برای محدود سازی جریان هجومی خازن استفاده میشود ، سوال این هست که در زمان بهره برداری استفاده همزمان راکتور و خازن باعث پدیده فرورزونانس نمیشود ؟

2-در مبحث خازن اشاره کردید که راکتور هسته آهنی برای حذف هارمونیک های خاص بکار میرود ، منظور چه هارمونیک هایی هست و این مدل بیشتر در کجا استفاده می شود ؟