Zero trim در ترانسمیترهای فشار

با سلام
1- اگر در یک PT ولو ایزوله را بسته و آن را VENT کنیم آیا فشار 0 نمایش داده میشه یا فشار 1 اتمسفر؟
2- اگر PT مثلا در رنج 10 تا 20 بار کالیبره شده باشه و ما در فیلد به سراغ PT برویم و با Hand pumpفشار 10 بار به آن وارد کنیم و PT عدد مثلا 10.1 را نمایش دهد در این شرایط که فشار 10 بار به ترانسمیتر فشار وصل است اگر با هارت Zero trim را بزنیم آیا اینکار صحیح است؟
3- به صورت کلی در فیلد چگونه باید تشخیص داد که یک PT سالم است یا خیر ؟ آیا باید زیرو تریم کنیم یا خیر؟ یا نیاز به کالیبره در شاپ است؟

قطعا صفر نشون میده چون فشار براساس gauge است نه Abs.
سنسور باید در بازه صفر تا 20 کالیبره شده باشد چون همیشه حد پایین صفر هست. اگه به ازای مقدار 10 میزان 10.1 رو خوندین باید ببینین این میزان 0.1 خطا آیا در رنج خطای مجزا دستگاه هست یا خیر اگر نیست باید در شاپ کایبره شه طریقه کالیبره کردن در بسته ابزاردقیق کاربردی کاملا گفته شده. با زیرو تریم نمیشه کالیبراسیون انجام داد.