روش های اندازه گیری سنسورهای Vibration و سرعت

سپاس از شما جناب مهندس

درود بر شما سپاس از لطفتون این سنسورها جز سنسورهای اتوماسیون هست و‌در حیطه کاری بنده نیست

با تشکر از جناب مهندس لطفی بابت پکیج بسیار ارزشمند ایشان که بی نظیر هست ، و‌شخصا از این پکیج بینهایت نکات کاربردی بهره بردم لطفا اگر امکان دارد فصلی را هم بابت اندازه گیری سنسورهای مجاورتی حرکتی و نحوه کالیبره و تنظیم در سیستمهای مورد نظر با بیان شیوای جناب مهندس لطفی تهیه گردد
همچنین آیا استانداردهای خاصی جهت نصب آنها وجود دارد؟
سپاسگزارم