زمانی که کمپرسور میره تو‌ حالت unload توان مصرفی چقدر کاهش پیدا میکنه؟

سلام و درود
تقریبا در حدود 50 درصد مصرف برق کاهش پیدا میکند که این موضوع به طراحی کمپرسور و همچنین موارد دیگری نیز وابسته است ، بعنوان مثال در یک کمپرسور 75 کیلووات با فشار کاری 7.5 بار که الکتروموتور زیمنس با کسینوس فی 0.8 دارد میزان مصرف برق در حالت load کامل ( بشرطی که دریچه کاملا باز باشد ) در حدود 140 آمپر میباشد که در حین off load این میزان به 60 الی 70 آمپر کاهش می یابد ، حداکثر زمان مجاز off load کمپرسور بستگسی کاملا مستقیم به طراحی مناسب صحیح کمپرسور با توجه به ظرفیت مصرف دارد و این پارامتر را مادامیکه طراح در حال محاسبه ظرفیت کمپرسور است باید دقت کافی داشته باشد که کمپرسور نه over size باشد و نه under size ، چرا که زیاد در حالت offload ماندن کمپرسور اصلا خوب نیست و آسیب هایی به کمپرسور وارد می کند و نکته دیگر این که در تنظیمات کمپرسور پارامتری وجود دارد که اگر کمپرسور در حالت off load قرار گرفت ( با توجه به کیلووات کمپرسور و جدول مربوطه ) بعد از تایمی خاموش شود و این تایم معمولا در کمپرسورهای اروپایی روی 300 ثانیه تنظیم شده است .

با تقدیم احترام
عرب

3 پسندیده

خیلی ممنونم

سلام

زمانی که کمپرسور میره تو‌حالت unload توان مصرفی چقدر کاهش پیدا میکنه؟.
و از کجا باید بدونیم که حداکثر زمان مجاز توی حالت unload چقدره؟