سوال در رابطه با محاسبه سطح

ببخشید استاد زمانیکه کپیلاری هم داریم نیازه که مثل بالا ستون مایع لحاظ کنیم؟ یا فقط زمانیکه tube داریم باید مثل بالا محاسبه کنیم؟

میشه بفرمایید دو X دقیقا باید با توجه به چه پارامترهایی اندازه اش نوشته بشه؟ چون شما طول کل رو 3 نوشتین

من قبلا در خصوص این مورد توضیح دادم یه اشتباه کوچک محاسباتی بوده موارد قبل رو سرچ کنین و‌پیدا کنین

هنگامی که کپیلاری تیوب داریم این محاسبات انجام نمیشه

سلام.استاد شما موقع محاسبه LRV قسمتی که LP هست و تبدیل ب wet leg کردیم رو 1m لحاظ کردین.آیا برای LRV همیشه باید مقدار رو اندازه ستون مایع در HP لحاظ کرد؟
و موقع محاسبه HRV باید ستون مایع رو ماکزیمم مقدار لحاظ کرد؟
من عکسی فرستادم در زیر با توجه به تدریس شما رو تخته
این عکس مربوط به فایل سوم سطح و تایم 01:02 می باشد