اجزای پمپ (رینگ سایشی)

با سلام خدمت آقای مهندس اسکندر لو
در قسمت نکات رینگ سایشی گفته شده اگر مقاومت سایشی رینگ ها پایین بود آنگاه ۱۲۵ میکرون به جدول حداقل لقی مورد نیاز API610 اضافه گردد و در نکته بعدی عنوان شده که در صورتی که رینگ سایشی غیر فلزی باشد میتوان لقی را تا ۳۰ درصد کاهش داد.
آیا این دو نکته با هم در تناقض نیستند؟ مگر رینگ غیر فلزی مانند مثلا پلاستیک مقاومت سایشی اش پایین نیست؟ پس آیا در این حالت کدامیک از نکات یاد شده کاربرد دارد؟
با تشکر

با سلام
قسمت اول مربوط به رینگ های سایشی فلزی هست و در طبقه بندی رینگ های سایشی فلزی اشاره به مقاومت سایشی پایین شده.
رینگ های سایشی غیر فلزی هم مطابق با همون دستورالعمل تجربی جا نمایی میشن و از بحث اول جدا هستن