نمونه ای از دیاگرام تک خطی پست پاساژ

سلام استاد

در بخش اول فصل 4 ، به نظرشما جهت فلش های خود دیاگرام تک خطی و مطالب نوشته شده کنار آنها ، که آن ها را با مستطیل قرمز مشخص کردم مشکلی ندارند ؟
دلیل طراحی به صورت رینگ چیست ؟ چرا به صورت انشعابی طراحی نمی شوند ؟

علامت فلش نشانه جهت جریان نیست بلکه سمبل سرکابل است

مزایا و معایب طراحی رینگ و شعاعی در فصل معماری شبکه توزیع برق تشریح شده است