استفاده از ضریب بار و ضریب همزمانی

متوجه سوال تان نشدم

ضریب بار خیر - توان ترمزی تقسیم بر راندمان موتور = توان الکتریکالی که موتور از شبکه می کشد

@sasanfar#2769
@mohammadtaghi_2020#2825

پس چرا از ضریب بار در جاهای دیگه استفاده نشده است ؟ پس ضریب همزمانی چی میشه ؟ هم برای آسانسور و هم برای بقییه مشاعات . سیستم (( اعلام حریق )) و (( سیستم امنیتی و آیفون )) هم که اصلا محاسبه نشدند .

2020-10-21/1603266590-654973-image-20-001.png

2020-10-21/1603266601-419861-image-20-002.png

@sasanfar#2769

پس متن بالا باید به صورت زیر اصلاح شود ؟

با تقسیم مقدار BHP یک موتور بر بازده موتور و همچنین ضرب در (( ضریب بار )) به توانی میرسیم که آن توان ، معرف توان میانگین مصرفی آن وسیله الکتریکی است .

سلام استاد

در بخش چهارم فصل 3 ، از زمان 16:33 به بعد ، مطلبی با این معنی گفته شده که با ضرب ضریب توان در حداکثر توان وسیله الکتریکی به توانی میرسیم که آن توان ، معرف این موضوع است که آن وسیله بیشتر از این مقدار ، از شبکه طلب نمبکند . ولی فکر کنم این توان ، معرف توان میانگین مصرفی آن وسیله الکتریکی است . نظر شما چیست ؟

هر جا نیاز بوده ضریب همزمانی اعمال شده . جایی اگر اعمال نشده پس حتما طراح نیاز ندانسته

@sasanfar#2586

اصلاح شد :

((

سلام استاد

در بخش چهارم فصل 3 ، از زمان 16:33 به بعد ، مطلبی با این معنی گفته شده که با تقسیم مقدار BHP یک موتور بر بازده موتور و همچنین ضرب در (( ضریب بار )) به توانی میرسیم که آن توان ، معرف این موضوع است که آن وسیله بیشتر از این مقدار ، از شبکه توان الکتریکی طلب نمبکند . ولی فکر کنم این توان ، معرف توان میانگین مصرفی آن وسیله الکتریکی است . چون خود ضریب بار از تقسیم (( توان میانگین در دوره )) بر (( حداکثر درخواست بار در همان دوره )) بدست می آید . نظر شما چیست ؟

))