انتخاب تجهیز با توجه به شرایط کاری و طراحی

سپاس

درود پاسخ تمام سوالات شما در فیلم قسمت فشار وجود دارد

با سلام و احترام
وقت بخیر.
برای تجهیزاتی مانند ترنسمیتر در صورتی که محدوده ی کاری )operatin( و محدوده ی طراحی (Design) جهت مشخص محدوده ی عملکردی ، انتخاب تجهیز و Calibration Range به چه صورت عمل میکنیم؟
در تجهیزاتی مانند گیج چطور آیا تجهیزی وجود دارد که بتواند ضمن محفوظ ماندن گیج از ظرایط طراحی بالا مانند فشار بالا همچنان محدوده ای را که تجهیز نمایش میدهد به صورت مناسب و در 1/3 میانی نگهدارد؟