محاسبه بار حرارتی مربوط به تابلو

سلام جز مدارک الزامی نیست . در صورت توافق باید ارایه بدهد

سلام استاد گرامی : بار حرارتی مربوط به تابلو چطور حساب میشه؟ آیا باید تابلو ساز این مدرک رو ارائه بده یا طراح؟

سلام
نحوه محاسبه بار حرارتی تابلو برق LV-MV به چه صورت؟ جهت طراحی سیستم HVAC میخواستم