اتصال به بدنه وان برای همبندی اضافی

سلام بله . سیم ۴ مسی برای همبندی اضافی . از لوله یا مسیری دیگر نه در داخل همان لوله تغذیه برق حمام یا جکوزی

سلام.اگر ما جکوزی داشته باشیم و یک کابل 2.5*3 برای تغذیه ان برده باشیم باید یک سیم با مقطع 4میلیمترمربع هم همراه ان ببریم برای همبندی اضافی به بدنه وان وصل کنیم