پورت ها در التیوم

سلام.مهندس میشه از پورت 2 جهته که در قسمت شماتیک التیوم قرار دادیم فقط در یک جهت استفاده کنیم؟

سپاس

سلام، بله میشه ولی داخل تنظیمات پورت ها، می تونید اونها رو یک طرفه هم بکنید.