پورت ها در التیوم

سلام، بله میشه ولی داخل تنظیمات پورت ها، می تونید اونها رو یک طرفه هم بکنید.

سلام.مهندس میشه از پورت 2 جهته که در قسمت شماتیک التیوم قرار دادیم فقط در یک جهت استفاده کنیم؟

سپاس