کارنکردن دستگاه هوا پز

با سلام خدمت استاد جداری و دوستان یک دستگاه هوا پز آوردن که این ارور را می دهد استاد ایراد از چه قسمتی است؟
۲۰۲۴۰۴۱۷_۲۱۵۹۰۸
۲۰۲۴۰۴۱۷_۲۱۵۹۲۴

درود برشما در۲حالت این ارور ظاهر میشه خرابی ترمیستور یا خرابی ترموفیوز و المنت که دما سنز نشه ارور میده حالت دوم خرابی برد