اجرای لوله از سینی به جعبه تقسیم

سلام
این روش اجرای لوله از سینی به جعبه تقسیم اشکالی ندارد.
IMG_20240327_090811
IMG_20240327_090820

سلام
بهتر هم میتونست اجرا کنه
ولی مشکلی نداره

تشکر

جناب مهندس چگونه اجرا بشه بهتره