دلیل تفاوت اندازه ورودی و خروجی پمپ

در استعلام ها دیدم که خیلی وقت ها اندازه ورودی و خروجی و اندازه نازل ها یکسان درخواست میشه. آیا دلیل اینکه معمولا اندازه ورودی پمپ از خروجی بزرگ تر است همان بحص سرعت خروج و فشار سیال در خروج از پمپ است یا دلایل دیگری نیز دارد؟

و بفرمایید که در مواردی که اندازه های ورودی و خروجی هم اندازه درخواست میشه چه تفکر و دلیل مهندسی در پروژه وجود داره که باعث این میشه؟

بله دلیل همان هست و علت در طراحی خطوط در اون پروژه نهفته هست و دلیل علمی وجود نداره