ارتینگ .زمین عملیاتی

سلام و عرض ادب . سوالی که داشتم در زمینه زمین عملیاتی که معمولا روی plc ها با شماتیک مخصوص نشان داده شده .که علامت زمین با یک نیم دایره س. سوال اینکه چطور همچین زمینی میشه احداث کرد و چه ویژگی های باید داشته باشد ؟
IMG_۲۰۲۴۰۳۰۹_۲۳۵۷۴۰

All signal systems should have one high quality instrument ground. The chief reason for not using more than one earth ground is that potential differences do exist between earth grounds at different points within a given area. These differences result from:

كليه سيستمهاي سيگنال بايد يك اتـصال زمـين بـا كيفيت بالا داشته باشند. دليل اصلي براي اينكه بيش از يك اتصال زمين نبايد وجود داشته باشد اين است كـه اخـتلاف پتانسيل بين نقاط زمين شده در نقـاط متعـدد داخـل يـك منطقه به وجود خواهد آمد، اين اختلافها ناشـي از عوامـل زير هستند :

Ground return paths of electrical equipment .

Induced currents caused by artificially induced magnetic fields, from electrical machinery and distribution systems, from electromagnetic activity such as radio station, radar (commercial and military, naval, and air craft), and from other sources of interference.

Ground faults of electrical systems.

Such potential differences can cause false signals, or “noise” in instrument circuits and often cause current flow in wireways, trays, and shields. These false signals can in turn induce noise in circuits within such enclosures.

چنين اختلاف پتانسيلهائي ميتواند موجب سيگنال كـاذب، يا " نويز" در مدارات ابزار دقيق شـده و اغلـب باعـث ايجـاد جريان در مجاري سيم ها، سـيني هـا و شـيلدها شـود. ايـن سيگنال كاذب بـه نوبـه خـود ميتوانـد باعـث القـاء نـويز در مدارات داخل محفظه ها شود .

در اغلب كاربردهاي صنعتي، اتـصال زمـين سيـستم قدرت مقاومت سه تا پنج اهم تعيـين مـيگـردد و مقاومـت اتصال زمين ابزار دقيق بايد كمتر از يك اهم باشد.

اتصال زمين تجهيزات ابزار دقيق، بايد از اتصال زمين سيستم قدرت جدا ميباشد، مگر بنحو ديگري مشخص شده باشد.

سلام وقت بخیر
زمین عملیاتی یا به صورت دقیق تر زمین عملکردی (functional) به زمینی گفته میشود که با هدف عملکرد صحیح تجهیزات الکترونیکی و کنترلی به کار برده میشود. بحث پیچیده و مفصلی است ولی به طور خلاصه باید اجزای این زمین (با استفاده از هادی روکشدار و شینه مقره دار) از زمین قدرت یا حفاظتی کاملا جدا باشد و تنها در یک نقطه این دو زمین به هم همبند شوند. برای مطالعه بیشتر پیشنهاد میکنم استاندارد IEEE Std 1100 را مطالعه بفرمایید.

1 پسندیده

استاد سوال دیگه ای که داشتم اینکه اگر برای اجرای راد میله بجای آداپتور بخواهیم با نیروی انسانی راد را بکوبیم (البته به غیر از چکش یا پوتک ) ابزار دیگری هست البته من اسمش نمی دانم . اگه میشه راهنمایی بفرمایید

در ایران فکر نمیکنم به غیر این دو روشی که اشاره فرمودید، ابزار دیگری باشد. در برخی نقاط دنیا برای خاک نرم ابزار دستی دیگری ساخته اند که خیلی خاص هست و من در ایران نمونه اش را تا به حال ندیدم.

1 پسندیده