مقاومت مطلوب در پروژه

سلام
خیر معیاری نداریم و اساسا نیازی هم نیست که داشته باشیم

سلام.غیر از پست که برای ان مقدار مقاومت مشخص شده چطور بفهمیم که مقاومت مطلوب در یک پروژه چقدر است مثلا اگر برای یک واحد مسکونی با کنتور 25 امپر یک راد در زمین بکوبیم و مثلا مقاومت ان 50 اهم شود فقط همین عدد را یادداشت کنیم در برگه مد نظر تا با نتایج دوره های بعد مقایسه شود ؟ایا معیاری داریم که مثلا مقاومت برای فلان ساختمان زیر فلان مقدار باشد