ابعاد تابلو برق

سلام.این که ابعاد تابلو برق چقدر باشد عمق ان چقد باشد و مسایلی از این دست فرمودید یک دوره جداگانه هست ممنون میشم در این زمینه منبع معرفی کنید و یا حتی اینکه مثلا به چقدر فضا برای رایزر نیاز داریم برای عبور کابل و یا باسداکت

ابعاد دقیق تابلو را تابلوساز به شما می دهد و بر اساس آن می توانید ابعاد اتاق را بدست بیاورید. اما می توانید ابعاد حدودی تابلو را از نشریه 110 استخراج کنید