استخدام کارشناس

استخدام کارشناس با سابقه ۷ سال در شرکت معتبر oeid ارسال به ایمیل
j-noori@oeid.ir

سلام مهندس بسته رو چند سال سابقه حساب کنیم؟