اموزش طراحی با نرم افزار

با سلام
آیاویدیو یا کتاب آموزشی وجود دارد که طراحی با نرم افزار را آموزش دهد تا بتوانین مثلا HOOKUP و… رسم کنیم؟
ممنون

در این خصوص باید نرم افزار اتوکد رو بلد باشین. لطفا با موسسه نماتک تماس بگیرین راهنمایی خواهند کرد.