رفرنس های کالیبراسیون فشار توسط چه مرجع بالاتری کالیبره میشوند؟

تجهیزات با گیج های رفرنس ازمایشگاهی با دقت های بسیار عالی در حد 0.1 درصد کالیبره میشن خود این گیج ها با رفرنس های خاص مثل سنسورهای پیرانی، پیزو و غیر در ازمایشگاه های ویژه در شرایط خاص محیطی و رطوبت کالیبره میشن

رفرنس های کالیبراسیون فشار توسط چه مرجع بالاتری کالیبره میشوند اسم اون مرجع چیه؟