طریقه اتصال موتور تکفاز خازن دار به درایو تک فاز

سلام جناب مهندس
انشاا… حال شما خوب و سلامت باشه
یه سوالی داشتم که در موتور های تکفاز
الف) بدون خازن با سیم پیچ استارت
ب) با خازن موقت و سیم پیچ استارت
پ)با خازن دائم و سبک پیچ استارت
ت)موتور دو خازنه و سبک پیچ استارت و قطعا شامل کلید گریز از مرکز داخلی نیز هست

چطوری به یه درایو تک فاز اتصال دهیم برای کنترل آن؟؟؟