یک قطعه داخل دسته کتری برقی

سلام. کتری برقی Feller داخل دسته یک قطعه الکترونیک وجود داره که خروجیش به یک LED میرسه


یکسو ساز و کاهنده ولتاژ برای روشن شدن ال ای دی ها هستش

2 پسندیده