نصب و تعمیر لوله خرطومی و دسته جارو برقی

شما همه لوله خرطومی دسته جاروبرقی و کوبل توضیح دادید فقط وصل کردن لوله خرطومی سیم دار چطور هست سیم های که داخل لوله خرطومی هست