کم شدن مجدد سرعت جک با تخلیه کامل از رلیف

باسلام استاد عزیز تو ضیحات در شکل امده (با این فرض که شیر ۴/۲فعال شود و جک به سمت جلو (advance)حرکت کند

سلام
جواب این سوال در طی دوره و سوال های قبلی بارها و بارها مطرح شده است و فقط نیازمند کمی دقت است.