اسکرین کابل و جامپر کردن اسکرین کابل ابزار دقیق ترمینال های ابزاردقیق

اگر برای تجهیزات دیجیتال مانند کابل سولنوید ولوها کابل زوج با اسکرین (Pair) به جای Core درنظر بگیریم نیاز به ترمینال کردن Screen در جانکشن باکس هست یا خیر. و آیا میتوانیم همزمان تمامی اسکرین ها رو در جانکشن باکس و پنل مارشالینگ جامپ کرد ولی فقط در پنل مارشالینگ اینها رو زمین کرد،

1 پسندیده

درود بله امکان پذیر هست میتونین فقط سمت مارشالینگ به زمین وصل کنین

1 پسندیده