کالیبراسیون ترنسمیتر های سطح

درباره ی کالیبره کردن ترنسمیتر سطح مخزن بسته می خواستم بپرسم اینکه مقادیری که به URV و LRV می دیم چطوری محاسبه می شن . لگ فشار بالا دقیقا در نقطه ی صفر لول وصل شده.

لطفا بسته ابزاردقیق کاربردی یا بسته جامع 90 ساعته سرفصل سطح با دقت دیده شود. کامل با جزییات در بسته توضیح داده شده است