لول سیالات دو فازی

برای اندازه گیری سیالات دوفازی چه ترنسمیتر هایی استفاده میشه؟ ارزونترینش کدومه؟

دیسپلیسر. در بسته کاملا توضیح داده شده. سرفصل سطح با دقت مشاهده گردد.