تفاوت بین شبکه اترنت وپروفینت

با سلام
جسارتا تفاوت بین دو شبکه اترنت و پروفینت چیست؟ آیا اینها یکی هستند؟ اخه در قسمت شبکه های صنعتی صرفا از پروفینت مثال میزنید و از اترنت مثالی نزدید. و همیشه میفرمایید شبکه اترنت صنعتی یا پروفینت. و اینگونه استنباط میشود این دو یکی هستند. وحتی زمانی برای این شبکه ها(اترنت یا پروفینت) ادرس دهی میکنینم و یا نوع شبکه را میخواهیم مشخص کنیم به قسمت Ethernet address و سپس subnet را PN/IE انتخاب میکنیمم.
نوع انتقال اطلاعات دیتا در اترنت چیست(کلاینت سرور یا…)؟

1 پسندیده

نوع انتقال اطلاعات با رو شCSMA هست
اترنت یک روش انتقال تحت شبکه است .پروفی باس یک روش انتقال تحت سریال هست .
پروفینت جزو شبکه های اترنتی هست یعنی از قوانین انتقال اترنت پیروی میکند
مدباس از قوانین شبکه سریالی پیروی میکند .

سلام وقت بخیر
از لحاظ ساختار فیزیکی مثل کابل کانکتور و سوکت و… تفاوتی ندارند
نحوه آدرس دهی هم IP استفاده میشه که در Profinet اسم و ارتباط هم برای تجهیزات باید تعریف گردد
تفاوت در پروتکل ارتباطی هست تفاوت دیگه و اصلی که وجود داره در اترنت زمان بندی خیلی اهمیت نداره ولی در پروفینت با توجه به اینکه برای دیتای فرایند و IO استفاده میشه بحث سنکرون بودن و همزمانی خیلی مهم هست و رعایت میشه
موفق باشی

1 پسندیده