راندمان پمپ و موتور

سلام برای یک پمپ دنده ای خارجی کوپل شده به موتور الکتریکی عدد راندمان ۸/. خوب هست در محاسبات ؟؟؟یا باید یه مقداری هم برای راندمان خود موتور هم در نظر بگیریم؟؟

با سلام
در محتوای دوره توضیحات مبسوطی راجع به انواع راندمان ها بین الکتروموتور و پمپ ارایه شده است که پیشنهاد می‌شود مجدداً آن بخش‌ها مطالعه شود.

در یک نگاه کلی راندمان الکتروموتور، راندمان کوپلینگ‌ها و راندمان خود پمپ باید مورد لحاظ قرار گیرد و کارخانه و برندی که این تجهیزات از آن خریداری می‌شود در مقدار راندمان‌ها اثرات قابل ملاحظه‌ای خواهد گذاشت.
باتشکر