کنترلر سطح راکتور

دلیل استفاده از دو لول متر در این راکتور چه چیزی می‌باشد و کی و چه موقع بر روی هر کدام باید select کنیم.
کنترلر های راکتور R211 LIC0903A/B
تصویر

در راکتورها اخمیت کنترل سطح سیال بسیار بالا میباشد دلیل اونم انجام واکنش بصورت گرما زا یا گرماگیر برای تولید محصول هستش معمولا یکی از این لول سنج ها برای کار کنترل و دیگری برای انجام شات دان دیده میشه.آنچه که مهمه سیگناهای کنترلی روی شیر کنترل و سیگنالهای شات دان روی شیر SDV/ESDV عمل خواهند کرد.