شرایط طغیان و راهای مقابله با آنها و شرایط فهمیدن آنها

سلام
در برج تقطیر چگونه بفهم برج طغیان کرده است
و راهای مقابله با آن درصنعت چگونه است؟

سلام
در سایت زیر راجع به مشکلات مختلفی که در برج های تقطیر رخ میدهند، توضیح داده:

رایج ترین روش برای فهمیدن بروز طغیان در برج، اندازه گیری اختلاف فشار بالا و پایین برج هست. در این خصوص مقاله زیر را مشاهده کنید:

موفق باشید
بهروزی فر