عدم عکس های نمایش داده شده در بسته ابزاردقیق کاربردی

با سلام
در بسته ابزار دقیق کاربری مولف عکسهای را نشان میدهد ولی در فایل های خریداری شده این عکسها موجودنیستند. لطفا آنها را ارسال کنید ممنون

درود با خود موسسه نماتک صحبت بفرمایید. جزوه ای در این خصوص یا فایل پاور پوینتی توسط من ارائه نشده است.