توان ترانسفورماتور

در بسته اموزشی سیم پیچی الکتروموتور. قسمت طراحی ترانس.نحوه محاسبات ترانس بر اساس توان الکتروموتور گفته نشد.برای مثال الکتروموتور ۷.۵ کیلووات یا بالاتر داریم میخوایم برای جبران افت ولتاژ براش ترانس بزاریم چگونه باید محاسبات رو انجام بدیم.

1 پسندیده