روش و استاندارد مارکینگ مخازن ذخیره اتمسفریک

با سلام
تعدادی مخازن ذخیره داریم میخوایم روی مخازن نام گذاری ها رو مارک کنیم ،، طبق چه استانداردی باید کار کنیم ، اندازه حروف چگونه باشد و همچنین برای علائم ایمنی به چه استانداردی مراجعه کنیم ؟
سپاس از شما