سنسور برای تشخیص موانع برای کمک به افراد نابینا

سلام به دنبال سنسور یا مجموعه ای از سنسور ها هستم برای تشخیص مانع ها برای کمک به افراد نابینا در حرکت. قابلیت تشخیص مانع های سطح سر خیلی مهم تر است مانع ها می توانند یک دیوار باشند یا یک شاخه یا حتی یک طناب .

سلام وقت بخیر
بنظرم این مربوط به پردازش تصور بشه
موفق باشی