محاسبه روشنایی سوله تعمیرات هواپیما

نمای سوله
نمای معماری
میخواستم خواهش کنم بنده رو راهنمایی بفرمایید استاد جهت طراحی و جانمایی روشنایی فضای مورد نظر در عکس های پیوست باید چکار کنم.
طول سوله 140 متر عرض 44 متر ارتفاع تاج 19.20 و ارتفاع دیوار 12.10 سانت است.