ذوب شدن کلید ترموستاتیک کتری برقی

سلام . کلید ترموستاتیک داخل دسته کتری برقی ذوب شده آیا با تعویض مشکل برطرف میشه یا امکان داره بعد از مدتی دوباره این اتفاق بیفته می خواستم بدون علت ذوب شدن این کلید چی میتونه باشه


عمل نکردن ترموستات کف و جریان کشی علت هست بیش از حد المنت تو مدار مونده کلید و ترموستات زیر رو تعویض کنید