تعداد تیغه های کالکتور نشان دهنده چیست؟

سلام. طبق گفته جناب مهندس جداری تعداد تیغه های کالکتور در موتور های یونیورسال ممکن است متفاوت باشد مثلا ۱۲ تیغه یا ۲۴ تیغه و غیره. سوال پیش آمده این است تعداد تیغه ها نشان دهنده چیست دور موتور . کیفیت موتور ؟

درود تعداد تیغه ها مربوط به حداکثر دور موتور و گام کامل یا کوتاه پیچیده شدن آن هست که جزء مطالب دوره سیم پیچی هستند