یک دیفکت نصب داریم راه کاری غیر از برش تپینگ و اصلاح اون هست؟

استاد ما یک دیفکت نصب داریم راه کاری غیر از برش تپینگ و اصلاح اون هست
سیال داخل خط اب خام هستش

این کیس یک Dpاجرا شده که با منی فولد سه راهه به صورت پک برای ما امده
دیفکت ما در مورد نحوه هوا گیری خط و بالاتر بودن ارتفاع تجهیز نسبت به خط هستش
سیال خط هم اب خام هستش

منی فولد سه راهه درین نداره
ولی طبق هوکاپ همینه ولی نظارت قبول نداره
2020-01-23/1579818326-218052-dpp.jpeg

1 پسندیده

مهندس جان توي حالت هاي مايع بايد ارتفاع تجهيز پايين تر از تپينگ باشه و همين طور در نظر گرفتن درين الزامي هست اين موارد همه در فيلم توضیح داده شده و طبق استاندارد ips-104/105 است
قاعدتا بايد نصب رو اصلاح كنين و چاره اي جز اين نيست

1 پسندیده