تفاوت شیر سوزنی با کنترل فلو ولو

باسلام و احترام
در قسمتهایی از آموزش کنترل دبی را توسط شیر سوزنی انجام میدادید، تفاوت ولو کنترل فلو (اورفیس) با شیر سوزنی در کنترل دبی چیست؟

با سلام
شیرهای کنترل جریان (Flow control valves) چه از نوع سوزنی(گلویی) و چه از نوع اوریفیسی از نظر ماهیت عملکرد یکی می باشند و تماماً سبب افت فشار در مسیر جریان روغن می شوند و فشار بالادست خود را افزایش میدهند. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به ساختار درونی این شیرها در دسته ای این افت فشار تابع ویسکوزیته روغن هیدرولیک است که پیرو آن تابع دما نیز خواهد بود و در دسته ای دیگر این افت فشار تابع ویسکوزیته روغن نمی باشد.
باتشکر