تفاوت تیوب و کپیلاری تیوب

سلام
در ترنسمیتر سمت راست شما از تیوب استفاده کردین و در ترنسمیتر سمت چپ از کپیلاری تیوب
آیا تفاوتی دارند؟ اگر بله، چه تفاوتی دارند و در چه زمانی از هرکدام استفاده میشه
تشکر

درود در بحث فشار کاملا به آن پرداخته شده مجددا ببینین. داخل کپیلاری روغن پک شده هست و لوله قابل انعطاف هست ولی تیوب معمولی قابل انعطاف نیست و داخل آن سیال حرکت می کند

3 پسندیده