پیش تنیده کردن پیچ ها

درود و عرض ادب استاد، آیا برای اتصالات اتکایی هم باید پیچ ها پیش تنیده شوند یا فقط برای اتصالات اصطکاکی نیاز به پیش تنیدگی است؟

درود و احترام
خیر اتصالات اتکایی برای سازه های استاتیک مثل انبار هستند و ارتعاش خاصی نداریم که لازم باشد اتصالات را تورک بزنیم اما اتصال اصطکاکی علاوه بر استفاده از پیچ HV که گل درشت تری دارد و اصطکاک را ببشتر میکند باید طبق جدول سازنده آنها را تورک بزنیم

اتصالات مفصلی هم در سازه های فولادی میتونن با اتصال اتکایی بهم متصل شوند؟

یعنی حتما باید در اتصالات اصطکاکی از پیچ HV استفاده کرد؟ این یک الزام آیین نامه ای است؟

اگر اتصال شما دارای یکی از موارد زیر باشد از نوع slip critical بوده و باید از پیچ و مهره و واشر HV استفاده کنید

(1) Joints that are subject to fatigue load with reversal of the loading direction;
(2) Joints that utilize oversized holes;
(3) Joints that utilize slotted holes, except those with applied load approximately
normal (within 80 to 100 degrees) to the direction of the long dimension of
the slot; and
(4) Joints in which slip at the faying surfaces would be detrimental to the performance of the structure

اتصال شما فارغ از نوعی که دارد اگر شامل یکی از موارد زیر باشد باید پیش تنیده شود یعنی از نوع اصطکاکی است در غیر اینصورت اتکایی است و نیازی به تورک زدن ندارد
(1) Column splices in buildings with high ratios of height to width;
(2) Connections of members that provide bracing to columns in tall buildings;
(3) Various connections in buildings with cranes over 5-ton capacity; and
(4) Connections for supports of running machinery and other sources of impact
or stress reversal

سپاسگزارم استاد

سلامت باشید