اتصالی و ذوب شدن موتور و کوبل سر موتور سنکرون کف مایکروفر

سلام. مایکروفر دوو ریل گردان کف مایکروفر و کوبل سر موتور سنکرون کف مایکروفر ذوب شده در ضمن خود موتور سنکرون کف مایکروفر هم اتصالی کرده و مورد بعد یک قسمت از رنگ کف داخل کابین مایکروفر خراب شده پوسته شده می خواستم بدونم این خرابی رنگ تاثیری در عملکرد دستگاه داره و اگه داره راه چاره چیست
راجع به پوسیدگی پاسخ دادم این حالت بر اثر آرک یا اصطلاح بازاری زغالی شده قطعه و یا رسانا شدن قطعه باکالیتی هست باید ریل و کوبل و موتور رو تعویض کنید