مایکروفر سامسونگ به برق میزنی فیوز منزل قطع میشهXRecorder_02022022_080744

سلام. مایکروفر سامسونگ وقتی به برق میزنی فیوز منزل قطع میشه در ضمن قسمت بدنه پشت مایکروفر که نزدیک ترانس هست خیلی داغ میشه و قسمت سقف مایکروفر که المنت گریل قرار داره یک قطعه پلاستیکی وجود داره که ذوب شده

اون قطعه دمپر هوا هستش ایراد پریدن فیوز برای ■■ابی میکرو سوئیچ های درب دستگاه میباشد