زاویه ریشه رزوه ها

درود بر شما استاد، استاد شما در ابتدا فرمودید ریشه و قله رزوه ها باید بصورت تخت باشد اما کمی جلوتر فرمودید نباید تخت باشد و باید دارای یک انحنا باشد که باعث تمرکز تنش نشود
2
3
. در انتها باید دارای انحنا باشد یا تخت باشد؟

جناب علوی عزیز وجود انحنا در ریشه و قله باعث میشود که تمرکز تنش کمتر باشد و احتمال ترک های ناشی از خستگی و تنش های سیکلی کاهش یابد اما عیبی که دارد این است که احتمال لقی زیاد می شود در واقع هرچه ریشه و قله تخت تر باشند احتمال لقی اتصال کاهش می یابد اما خطر ترک خوردگی را داریم. کار صحیح رسیدن به یک نقطه بهینه است که هر دو خاصیت را داشته باشد اما در برخی مواقع تنها موضوعی که برای شما اهمیت دارد جلوگیری از لقی است برای همین از رزوه هایی نظیر باترس استفاده می کنید که تخت هستند اما در اغلب رزوه ها یک میزان انحنا برای ریشه رزوه لحاظ می کنیم مثلا برای رزوه پیچ قطر 30 میلیمتر حدود دو دهم میلیمتر برای شعاع ریشه عدد مناسبی است. به طور کلی اندازه شعاع انحنای ریشه رزوه ها بسته به قطر پیچ بین یک دهم تا نیم میلیمتر است. در صورت نیاز به توضیحات بیشتر در خدمت هستم

سپاسگزارم استاد

سلامت باشید دوست عزیز و گرامی