شبیه سازی راکتورهای بستر ثابت

شبیه سازی برای جاذب های بستر ثابت با استفاده از منوالها و Design Paractice شرکت های بزرگ و بر اساس استانداردها صورت میگیرد در این راستا موارد ذیل باید مد تظر قرار گیرد :
معادله واکنش و سینتیک واکنش
ترمودینامیک واکنش
زمان ماند، زمان نیمه عمر و زمان پایان واکنش
انتقال حرارت در رآکتور
بوسیله نرم افزار Aspen Absorber میتوان به شبیه سازی انواع برج های جذب با بستر های ثابت اقدام نمود در این راستا برای میتوانید از پکیج نرم افزاری Aspen جهت شبیه سازی بر اساس ملزومات فوق استفاد

1 پسندیده

با سلام خدمت دوستان محترم
من سوالی در مورد شبیه سازی راکتورهای بستر ثابت داشتم از خدمتتون
چطور میتونم به وسیله ی راکتور گیبس واکنش جداسازی کربن دیوکسید را شبیه سازی کنم به طوری که جداسازی با واکنش co2 با cao انجام میشه و cao به صورت بستر ثابت داخل راکتور شبه سازی بشه

با سپاس