پارامترهای مهم ترایاک

سلام. پارامترهای مهم ترایاک کدام ها هستند. مهندس لاتین اشاره کنید. متشکر

سلام دوست عزیز، مطلب زیر احتمالا به سوال شما پاسخ میده:
https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/scr/understanding-triac-specifications-datasheet-parameters.php