عدم اتصال بسته آموزشی

لطفا با مسئولین پشتیبانی تماس بگیرید

سلام بسته های های دریافتی کار نمی کنند پیام عدم اتصال می آید لطفا اشکال را بر طرف فرمایید تا بتوان در تعطیلات از آن اسها استفاده کرد برای شاغلین مثل بنده در تعطیلات می توانیم استفاده کنیم