برد اسپیلت هایسنس

ارور۳۹و۴۱میزنه که مربوط به فن وخرابی بردمیباشدمسیرفرمان وقدرت موتورفن بلوورروچک کردم وخودموتورهم سالم هستندامامتاسفانه بازهم **ارورمیده2021-10-10/1633884624-916428-16338845940616687928419410031785.jpeg
2021-10-10/1633884665-288276-img-20211007-002013-423.jpeg
2021-10-10/1633884665-471909-img-20211007-001921-060.jpeg
**

سلام، تغذیه رو هم چک کردید؟ همه چیز سالم هست؟